КОНТАКТИ:
©
Адвокатско дружество “Тодоров и партньори” е водеща кантора в България, специализирана в областта на бизнес транзакциите и недвижимите имоти. Адвокатското дружество има мултидисциплинарен подход, позволяващ постигането на иновативни и креативни решения чрез използването на ефективен екип от опитни професионалисти и млади таланти.
ул. "Иван Вазов"№29,вх. Б, София 1000, България
office@todorov-law.com